La influència francesa a la primera meitat del segle XIV

Introducció

Ja ha estat assenyalada la importància de la influència francesa en el període de la recepció de l’estil gòtic a Catalunya, si bé de forma puntual en les escultures del taller de Sant Bertran de Comenge. També amb relació a l’obra del mestre Bartomeu, que un sector de la crítica ha arribat a suposar francès. La importància dels contactes de Catalunya amb l’art que es va fer en els territoris que avui coneixem com França va continuar durant la primera meitat del tres-cents, més enllà del moment de l’assumpció de l’art gòtic. Sovint, però, aquests contactes artístics no es van...