El camp

L’accés a la terra i el control dels recursos

La naturalesa proporciona recursos naturals a les persones, uns recursos que, convenientment transformats, serveixen per a satisfer les necessitats de menjar, vestir, habitatge i lleure, entre d’altres. La forma que adopta l’aprofitament de la naturalesa depèn del nivell de coneixements que se’n tingui (com són les terres, quines plantes són comestibles, si se’n coneix el cicle vital per a conrear-les, si se sap en quines èpoques plou i no plou, etc.) i, d’aquest coneixement, en surt una tecnologia que permet aprofitar els recursos que la natura...