Les fargues

La siderúrgia mitològica

Gravat (1759) de Francesc Tremulles, que representa la forja de Vulcà, déu del foc i de l’elaboració dels metalls en la mitologia romana. Amb els seus ajudants, proveïa d’armes els déus i els herois.

Fototeca/Biblioteca de Catalunya

Obtenir ferro a partir de minerals és una pràctica física i química que ha estat objecte de multitud d’interpretacions. L’historiador de les religions Mircea Eliade l’associa als alquimistes en el títol d’una obra seva ben coneguda, Forgerons et alchimistes, del 1956. Les narracions mitològiques que expliquen la naturalesa...