Els oficis artesans

Homes d’ofici

Figures d’un temps
que no deixem de viure, necessari
a cada tombant del dia
perquè tinguin sentit, davant dels nostres ulls,
entre les nostres mans, els gestos i les coses,
les paraules i el pa.
[…]
Hi penso amb veneració?
M’afiguro la gratitud
perquè m’allunyi de l’enveja rancuniosa.

Jordi Sarsanedas

La producció predominantment manual és una de les característiques que defineixen un producte artesà, com aquestes culleres i forquilles de fusta d’un culleraire de Tortellà, i que fa que cada peça sigui única.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya...