El treball, de la utopia al costumari

Treball, treballar

El Diccionari de la llengua catalana defineix el terme “treballar” com “emprar-se físicament o mentalment amb un esforç sostingut en l’execució d’alguna cosa, especialment pel guany que en prové o per l’obligació del propi càrrec o professió”.

Aquest caràcter d’“esforç sostingut”, sovint penós, ve marcat pel caràcter negatiu, opressiu o repressiu del treball que es trasllueix en l’etimologia mateixa, derivada del terme llatí tripalium, “espècie de cep o instrument d’aferrar i turmentar”. Joan Coromines, en el seu Diccionari etimològic, precisa que el terme és compost...