El comerç i el consum

Comerços i comerciants

Al llarg de la història el comerç ha adoptat formes diverses i s’ha desenvolupat en indrets canviants. La imatge mostra l’aspecte del mercat del Born de Barcelona, al segle XVIII.

Fototeca - Jordi Gumí

El comerç és una de les activitats més antigues que sempre ha estat present, amb més o menys intensitat, a totes les ciutats del món, i és segur que ho continuarà essent, amb una dinàmica de canvis molt important, malgrat les transformacions i les crisis. A més, probablement per la seva base familiar, ha estat una activitat en la qual les dones han tingut...