El mas

El mas, unitat d’explotació

El mas, explotació agrària de caràcter familiar, s’originà a l’alta edat mitjana, a la Catalunya oriental. A la fotografia, la masia de Sant Ponç, a Montclar.

Fototeca - Montse Catalán

Un mas és un model d’explotació agrària tradicional constituïda per una casa de camp, les seves dependències i el conjunt de terres de cultiu, forestals i de pastura que té adscrites. És alhora unitat de producció, de consum i d’habitació. En termes generals, se sol afirmar que el mas –a diferència d’altres formes d’organitzar socialment l’espai agrari com són el cort...