El desafiament en el joc

El mèrit personal versus la sort de l’atzar

Parlar del desafiament en el joc vol dir fer referència ‘al que hi ha en joc’, a allò que els protagonistes s’hi juguen, i al tipus de repte que qualsevol aventura lúdica presenta. Les possibilitats que el jugador té d’incidir en el resultat del joc i la manera en què hi intervé permeten deduir que els jocs activen diferents tipus de relacions i maneres d’arribar a assolir el triomf.

Hi ha jocs en què és l’atzar i no l’habilitat del jugador el que determina l’èxit en el resultat. En el joc de la imatge, un ocellet és l’encarregat d...