El temps dels jocs

El desplegament temporal del temps

Per a l’estudi dels jocs s’ha de tenir en compte el binomi indestriable de l’espai i del temps. Un joc se situa en un lloc concret (plaça, poble o comarca) i en un temps localitzat dins del calendari (ja sigui tradicional o actual). De la mateixa manera que hi ha un desplegament geogràfic dels jocs, també hi ha un desplegament temporal. Malgrat tot, l’actual procés de globalització que envolta les manifestacions populars d’arrel tradicional tendeix a esborrar geografies i freqüències, procedències i antiguitats i a reduir qualsevol coordenada a un aquí i...