El joc, emblema d’una cultura

Fenòmens fonamentalment socials

El joc, i sobretot el joc físic, és un enigma que travessa d’amagat el camp científic. Com pot ser que un fenomen social tan estès s’hagi estudiat tan poc? Tots els autors estan d’acord a reconèixer la presència universal del joc, el seu lloc massiu a totes les societats, l’entusiasme desbocat que suscita tant en els adults com en els infants. Tanmateix, el joc no ha estat objecte d’anàlisis científiques serioses. És cert que es destaca la manera en què el joc mobilitza les energies i les passions, es descriuen les manifestacions espectaculars; però només s...