Els oceans

Aquests mapes representen les mars, com ho fa el mapa 73, fet ben rar a quasi tots els atles. Primer, el relleu dels fons marins; segon, la productivitat dels oceans i les captures de pesca; tercer, els corrents marins més importants i, finalment, la localització dels principals recursos minerals i petroliers. A diferència d’allò que passa als continents, on els organismes productors de matèria orgànica –les plantes autòtrofes– solen ser macroscòpics i sovint de mida gran (arbres), als oceans els organismes fotosintètics o productors primaris són fonamentalment microscòpics: més d...