La morbiditat

Els quatres mapes que es presenten il·lustren i quantifiquen la distribució de quatre de les principals malalties que afecten la humanitat: la sida, la malària, el còlera i la febre groga. Les dues primeres, juntament amb la tuberculosi, es troben entre les principals causes de mortalitat al món. Són malalties que principalment es donen alhora a les zones tropicals de la Terra; la tuberculosi i la sida tenen, a més, caràcter pandèmic.

El tractament d’aquestes malalties no es redueix exclusivament a una inversió en medicació o en millores sanitàries, sinó que fa...