Els pobles oceànics

Aquest mapa tracta de localitzar els principals grups aborígens que habiten actualment el continent australià i les illes del Pacífic. El terme aborigen prové del llatí i significa ‘des del començament’ o ‘des dels orígens’ (ab-origine); s’utilitza en aquest àmbit territorial per a fer referència als primers pobladors i els seus descendents actuals. No apareixen en aquest mapa tots els grups que existeixen (només a Austràlia n’hi ha més de 250), sinó que es pretén mostrar pobles representatius de les diferents àrees geogràfiques: illes, desert, costa i àrees fluvials.

L’àmbit d...