L’europeïtzació del món

A la segona meitat del segle XVIII unes alteracions impactants al centre d’Europa comportaren la definitiva consolidació de la societat excedentària, ja plenament capitalista, que ha derivat en l’actual globalització. L’agricultura inicià una nova etapa, amb la intensificació de l’ús del sòl, la utilització d’adobs i del regadiu, i la introducció de noves tècniques i també de noves plantes de conreu procedents del continent americà. D’altra banda, es produí un creixement demogràfic i la industrialització anorreà les mil·lenàries manufactures, mentre que el ferro i noves màquines...