La mortalitat infantil

La celebració de diferents cimeres i conferències internacionals els darrers anys reflecteix una creixent sensibilització pel benestar i els drets de la infància. Òbviament, la primera de les preocupacions és la millora de la supervivència durant els primers anys de vida. Si bé a la segona meitat del segle XX es produïren avenços, en reduir-se en dos terços la mortalitat infantil al món, encara moren cada any al voltant de 7,5 milions de nens menors d’un any.

A l’inici del segle XXI, la taxa de mortalitat infantil, una de les variables cartografiades en el mapa, se...