Els pobles americans

La distribució dels pobles tradicionals d’Amèrica, que representa aquest mapa, és el resultat d’un complex procés històric de poblament en successives etapes. El continent americà es poblà inicialment amb onades migratòries de caçadors recol·lectors procedents d’Àsia que creuaren l’estret de Bering cap al 10.000 aC, tot i que alguns historiadors s’aventuren a pensar que fins el 35.000 aC, durant el període de glaciació en què els dos continents eren units amb un autèntic pont de gel. Aquests pobles nòmades s’estengueren per Amèrica, de nord a sud, i hi desenvoluparen...