Charles R. Darwin: la definició darwiniana dels humans

L’antropologia darwiniana escandalitzà els seus contemporanis en establir, de manera irrefutable, una continuïtat biològica entre els humans i la resta dels primats. Però no resolia la greu dificultat de com explicar l’especificitat humana sense recórrer a causes no materials. Concebre l’adquisició per selecció natural de comportaments que oposessin resistència a la selecció natural pura i dura (per exemple els comportaments cooperatius o altruistes) pot resultar subtil, però també està subjecte a controvèrsia ja que la identitat humana s’aprecia com un pur fet biològic: on resideix, en...