Friedrich von Schelling: l'eterna unitat

Per a Schelling, naturalesa i consciència són una sola i única cosa: esperit. Les percepcions elementals dels humans s’organitzen, segons ell, a partir del sentiment de la unitat còsmica. Schelling és molt crític amb el desmembrament de l’espai mental que resulta de l’especialització de les diferents disciplines científiques, i defensa la necessitat de la interdisciplinaritat en la recerca del coneixement ‘del tot’. El rerefons filosòfic implícit en l’ecologia d’avui, ciència de síntesi que pren en consideració sistemes en els quals el tot no és la mera suma de les parts, está així força en...