Thomas R. Malthus: estabiiltzar la població mundial

Malthus, proclamant que la superpoblació engendra la misèria, la fam i la mort, considera indispensable estabilitzar la població mundial. La limitació del nombre de naixements seria, per a ell, la condició per a la felicitat dels humans. Allò que la teoria de Malthus deixa per explicar són les fams d’avui, no degudes a la superpoblació ni a la insuficient producció d’aliments, sinó a l’acaparament, a la mala distribució i a la destrucció d’excedents per mantenir els preus. De Malthus, també se’n pot treure la idea que la major part dels recursos del planeta són limitats o molt difícilment...