El prestigi del bestiar

Un dia és un dia: tothom sap què és estirar més el braç que la màniga, si l’ocasió s’ho val. Ni en la mercantil concepció del món que domina la cultura industrial no ha estat completament eradicat el concepte d’excepcionalitat. O de prestigi. Mantenir el renom o millorar la imatge són motius suficients perquè persones o empreses s’embarquin endespeses potser excessives o descartin alienar segonsquins béns patrimonials, ni en cas de necessitat. Les joies de la família, per exemple, que només són venudes com a ultimíssim recurs. I, tanmateix, quin partit immediat se’n treu? És per això que molts...