L’aprofitament dels recursos animals a les sabanes

L’activitat cinegètica tradicional

A les sabanes l’estil de vida basat en la recol·lecció, la caça i la pesca pràcticament ha desaparegut. Només el mantenen algunes poblacions d’aborígens australians, i no de forma exclusiva, bé que, amb la recuperació de terres per part dels aborígens, aquest estil de vida també reprèn entre alguns d’ells. Tanmateix, la caça, ja sigui permesa o furtiva, i en alguns llocs la pesca, és essencial per a moltes poblacions de les sabanes com a suplement de l’agricultura de subsistència o del pastoralisme.

La cacera de subsistència

La fauna constitueix un...