La flora i el poblament vegetal a la sabana

Les formes vegetatives

Una de les principals limitacions per a la producció de biomassa a les regions tropicals de sabana és la prolongada sequera estacional: una estació seca que s’allarga quatre o cinc mesos o, fins i tot més, amb precipitacions escasses i amb una elevada evapo-transpiració. La profunditat del sòl i la topografia, per altra banda, influeixen en la quantitat d’aigua que s’emmagatzema en el perfil i, per tant, en condicionen la disponibilitat per a les comunitats vegetals que s’hi desenvolupen. A la regió del “cerrado”, al Brasil, per exemple, els sòls només són profunds...