L’aprofitament dels recursos vegetals a les sabanes

Collir sense plantar

Al llarg dels segles, els caçadors i recol·lectors de les sabanes han protegit les espècies arbustives i arbòries que donen fruits, llavors, arrels, escorces comestibles o bé que tenen un ús medicinal. Per això, a les sabanes hi ha un nombre elevat d’espècies amb un valor econòmic potencial, l’ús de les quals és conegut pels habitants ancestrals d’aquestes regions. Malauradament, aquests coneixements tradicionals s’estan perdent a mesura que desapareixen els pobles caçadors i recol·lectors i les cultures tradicionals. Tanmateix, es fan esforços per recuperar-los i...