Humitat oceànica, ni fred ni calor

La benignitat climàtica

El règim climàtic del bioma de les selves temperades es caracteritza per la seva benignitat. Les temperatures són suaus i fluctuen poc, i les pluges són abundants i estan homogèniament repartides al llarg de tot l’any. Així, cap estació no presenta dèficit d’aigua i, si bé en algunes selves es donen períodes curts d’estrès hídric, en general l’aigua perduda per evapotranspiració mai no supera la que proporcionen les precipitacions o les pluges horitzontals. En aquestes condicions, es comprèn que el tipus de vegetació que es desenvolupa adquireixi uns nivells de...