Sòls profunds i rentats

La diversitat i complexitat dels sòls

És difícil descriure els tipus de sòls dominants en les selves temperades, atès que constitueixen un mosaic d’ambients edàfics molt diversos. De fet, cap dels factors formadors del sòl (clima, material parental, organismes vius, relleu i temps) no domina completament els processos edafogènics en aquestes selves.

L’absència de factors formadors dominants

La influència del clima en aquests sòls es manifesta per la velocitat i l’abast dels processos de meteorització del material parental, condicionats per l’excés de precipitació a què estan sotmesos...