Els conflictes de gestió i els problemes ambientals a les selves temperades

L’empremta desigual de les velles i les noves colonitzacions

Els problemes ambientals que afecten les selves temperades són molt similars en tot el domini del bioma, bé que els diferents estadis de desenvolupament impliquen una variació radical de l’escala temporal. En conjunt, la contaminació és baixa, a excepció d’algunes regions de la Xina, el Japó i els Estats Units. A causa de la gran uniformitat de les condicions en els diferents àmbits del bioma, algunes espècies clau, com la canya de sucre, l’arròs, les ovelles i els pins, s’han establert arreu, ocupant antigues àrees forestals. En...