El funcionament ecològic de les selves temperades

Les característiques estructurals

Les condicions ambientals que determinen l’organització i el funcionament de les selves temperades es caracteritzen per la benignitat del clima al llarg de tot l’any. L’abundància de precipitacions i la suavitat de les temperatures són condicions generals a totes les zones del bioma. Tanmateix, atesa la dispersió geogràfica d’aquest, hi ha diferències marcades en el funcionament de les diferents selves temperades i subtropicals pel que fa a la velocitat a què tenen lloc els processos de síntesi i descomposició de matèria orgànica, la utilització dels...