La micota, la flora i el poblament vegetal de la tundra

Els tipus biològics

“La tundra és un bosc sense arbres”, diu un aforisme rus. Un aforisme encertat perquè posa de relleu la similitud fisiognòmica entre la tundra i el sotabosc dels boscos boreals. Arbustos nans (nabius i gerderes) i un dens estrat de molses i líquens són trets comuns prou significatius.

Els líquens

Juntament amb els briòfits, els líquens són components indefectibles dels paisatges de la tundra. Els líquens de la tundra mostren una sorprenent diversitat d’espècies, sobretot si es pensa en les severes condicions climàtiques en què s’han de desenvolupar. A la tundra de...