Sòls sempre glaçats

L’incipient coneixement edàfic de la tundra

Els processos de formació de sòls en la tundra no són essencialment diferents als de les altres regions, llevat d’allò que resulta dels seus trets climàtics específics, com les temperatures baixes, l’activitat del glaç i l’aixecament del sòl provocat per aquest. (Per a la nomenclatura dels sòls emprada, vegeu també La denominació dels sòls)

El permafrost: la impermeabilitat de l’aigua glaçada

Secció longitudinal d’Alaska per mostrar el perfil del permafrost. A la major part de les regions àrtiques hi ha un cinturó de permafrost més o...