L’aprofitament dels recursos vegetals i fúngics a la tundra

La recol·lecció que substitueix l’agricultura

A la tundra no hi ha activitat agrícola: tots els recursos vegetals procedeixen de les plantes espontànies. A més es produeix una regularitat molt estricta: qui menja carn de ren no menja verd, i qui menja animals marins consumeix molts aliments vegetals.

La magra collita de plantes espontànies

Els ramaders i els caçadors de rens salvatges coneixen molt bé el tipus de plantes que mengen els rens, però ells mateixos fan un ús de les plantes més aviat instrumental que no pas alimentari. Per exemple, amb els esfagnes (Sphagnum) omplen els...