El poblament humà de la tundra

El procés d’ocupació humana

Els aborígens de la tundra s’establiren fa molts segles als marges septentrionals de les terres habitables, encara que avui s’han vist superats pels exploradors àrtics, pels navegants que freqüenten les aigües gelades properes a la banquisa i el personal de les estacions meteorològiques de les illes àrtiques. En realitat, en el moment actual, gairebé tots els pobles autòctons de l’Àrtida constitueixen una minoria en els seus territoris nadius. No ultrapassen un 5% del total de la població, d’orígens diversos (canadencs i nord-americans d’origen europeu...