L’espai polar de la tundra i els deserts àrtics

Les terres hiperbòries

L’àrea coberta per la tundra equival només a un 3% de la superfície total dels continents. La presència de l’oceà Àrtic escapça pel nord qualsevol possible extensió més septentrional, mentre que les bandes latitudinals són menys extenses a les regions properes als pols que a les latituds més baixes: la longitud de l’equador és de 40 000 km, però la dels paral·lels corresponents a les latituds 70°N i S només és de 13 750 km. Tot plegat fa que no hi hagi gaire espai per a la tundra.

Els límits latitudinals de la tundra

El glaç marí i les glaceres del pol...