Sòls rics, bruns i grisencs

Els factors i els processos edàfics

Si s’observen els factors formadors dels sòls de les boscanes decídues, resulta palès que l’únic factor realment independent és el material parental, ja que tots els altres factors —clima, vegetació, acció humana i temps— estan interrelacionats. Per exemple, la vegetació depèn del clima i, en menor grau, del substrat i del tipus de drenatge condicionat pel relleu; aquest, per la seva banda, és determinat i afaiçonat en part pel substrat i pel mateix drenatge. Hi ha dos factors addicionals que, en el procés de formació del sòl, tenen un efecte...