L’aprofitament dels recursos animals de les boscanes decídues

L’activitat cinegètica

La caça ha estat durant molt temps un factor important en el desenvolupament i la subsistència de moltes societats humanes. Molts especialistes creuen que la capacitat de planificar primer la mort d’un animal gran i després la distribució de l’aliment que podia proporcionar més enllà d’un dia constituí un pas decisiu en l’evolució de la intel·ligència humana. A més a més, la cooperació necessària per a caçar animals grans pot haver estat un factor significatiu a l’hora de desenvolupar les primeres estructures socials humanes.

La caça a les boscanes de l’antigor

El...