L’aprofitament dels recursos vegetals de les boscanes decídues

Collir sense plantar

Estimació de la producció de materials vegetals comestibles i medicinals a les boscanes de l’Europa oriental, inclosa la Rússia europea, l’any 1986. L’herba, el material més abundant, s’aprofita pràcticament tota com a farratge; amb 338,3 milers de t, representa una mica més de la meitat (53,74%) del volum total de productes que proporciona el bosc. L’altre material que es pot obtenir en abundància, en aquest cas destinat al consum humà, són els fruits (177,8 milers de t). La major part són fruits carnosos (167,3 milers de t), mentre que la producció total estimada...