La vida als rius i als llacs de les boscanes decídues

Les aigües continentals al domini de les boscanes

Els ecosistemes d’aigües continentals no existeixen aïllats de l’entorn. Encara que no hi hagi una correspondència exacta entre els trets que caracteritzarien una regió limnològica i la vegetació decídua, l’ecologia de llacs i rius del bioma de les boscanes decídues està íntimament lligada a les característiques generals d’aquest. Per això, alguns dels trets característics que es descriuen aquí serien igualment aplicables a altres biomes de clima temperat, encara que hi predomini una vegetació d’aciculifolis de fulla perenne com a la taigà...