El poblament humà de les boscanes decídues

L’origen i la diversitat del poblament

Els primers humans moderns que arribaren a les boscanes decídues dels diferents continents ho feren per camins molt diversos i en moments no del tot coincidents. Pel pes de les boscanes decídues a Europa, el poblament humà del continent europeu es tracta en el present volum amb un cert detall, mentre que el poblament i les relacions genètiques entre les diferents poblacions actuals dels continents asiàtic i nord-americà només s’apunten (són considerats amb més deteniment als volums 6 i 8, respectivament).

El poblament de les boscanes europees

L...