Molí d’en Ribé (Santa Coloma de Gramenet)

Són molts els antics molins del Barcelonès, especialment al llarg del Rec Comtal i el curs del Besòs. És impossible anomenar-los tots. Fem esment, però, d’aquest molí perquè ha estat objecte d’estudis arqueològics recents.

La seva construcció es pot datar al final del segle XIII o l’inici del segle XIV, sota el domini i empara de la torre Baldovina, molt propera al molí. Es té coneixement que al segle XVI tots els molins de la localitat eren propietat dels canonges de la seu de Barcelona segons consta en un document datat el 1584 pel qual el Consell de Cent municipal recriminà als canonges el...