Capella d’en Lledó (Banyeres del Penedès)

Al capbreu de Banyeres del 1432, en diverses afrontacions de distintes peces de terra, hi ha una citació de la capella d’en Lledó a la partida Endelapart, situada a la dreta dels marges de les rieres de Banyeres i de les Buades (de Llorenç). El més antic dels documents presentats a la capbrevació que fa menció de la capella porta la data de 1289.

Al mateix capbreu és esmentat, en una afrontado, el benefici d’en Lledó.