Castell d’Arànser (Lles)

El poble d’Arànser és situat a la confluència del riu d’Arànser amb el torrent de la Verneda. Una de les primeres notícies del seu castell, anomenat també Aran en la documentació, que vol dir “vall” en llengua basca, data del 19 de març de 1298, en què Pere d’Aragall reconegué que tenia en feu pel comte Roger Bernat de Foix els castells d’Ansovell, Queralt i Arànser. Posteriorment, la senyoria del castell d’Arànser canvià de mans, ja que l’any 1312 el rei Sanç I de Mallorca va concedir a Arnau de Saga els drets de justícia d’aquest castell i lloc; el 1326 hom precisa que el castrum d’Aran qui est in Baridano era tingut per Arnau de Saga, fill del noble Arnau de Saga i tutor testamentari del seu pare. Se sap que prestà homenatge de boca i de mans pel dit castell, en nom de la seva esposa Sibil·la, ja que era ella la que de dret tenia el castell d’Arànser en feu. A mitjan segle XIV, concretament l’any 1355, el senyoriu havia canviat de mans i consta que era del cavaller Ramon de Junyà. Avui dia, d’aquesta fortalesa no queda ni rastre.