Castell de la Creu (Arenys de Munt)

El Coll Sacreu, per on passa la carretera d’Arenys de Mar a Sant Celoni, és un coll geogràfic que uneix els massissos del Corredor i del Montnegre de la Serralada Litoral. Ara el lloc és ocupat per una moderna urbanització. Es creu que aquí es trobava el Castellum ab ipsa Cruce esmentat en un document del 1073 dels Librí Antiquitatum, bé que per la resta de topònims sembla que es trobava més avall al coll de Parpers, en la carretera que va de la Roca del Vallès a Argentona. Altres autors volen situar aquest castell a l’indret del santuari del Corredor i fins en el castell del Far. La ubicació...