Castell de Puigcercós (Tor-la-ribera)

Es desconeix l’indret exacte on estigué situat aquest castell proper a Reperós. Tal vegada es correspongué amb el castell de Ribagorça. L’any 941 Cèntul vengué a la comtessa Toda Galindona dues terres que tenia per la seva rompuda “in castro Poga Circuso, in loco ubi dicitur in Rio Petruso”, pel preu de sis sous. Vers l’any 960 el comte Ramon II de Ribagorça donà al monestir Ovarra el vilatge Reperós en canvi d’un tresoret. El 1004 els alous comtals de Rivo Petroso consten que són emplaçats a la vall Ribagorçana.