Castell de Sant Feliu d’Avall

Tot i que documentat tardanament —la primera referència és del 1361— sembla que el seu origen és anterior al 1300. El castell podria trobar-se en la mota situada a ponent del poble vers Millars. Només unes excavacions arqueològiques, però, permetrien aclarir tal suposició.

Com Sant Feliu d’Amunt, Sant Feliu d’Avall fou una possessió dels vescomtes de Castellnou. Ambdós Sant Feliu continuaren pertanyent als vescomtes de Castellnou —sense perjudici dels drets diversos dels seus cosins, els vescomtes de Fenollet — fins a la mort, el 1321, del darrer vescomte de Castellnou, Jaspert V, deutor...