Castell de Valldellou

Valldellou fou conquerit pels vescomtes d’Àger abans del 1090. La incor poració al vescomtat fou fruit de les campanyes militars del vescomte Guerau Ponç II de Cabrera, conqueridor de totes aquestes contrades, des de Casserres fins a Pinyana, en nom dels comtes de Barcelona. Aquest vescomte lliurà al cavaller Arnau Pere de Girbeta una alberga a Valldellou. Ja a la fi del segle XII les tropes reials assetjaren el castell de Valldellou (1191).

Sovint el castell de Valldellou fou lliurat en esponsalici a les vescomtesses d’Àger, com ara Estefania (1092), Marquesa d’Urgell (1194, 1204) i Elo de...