Santa Maria de Covet (Valldellou)

Aquesta església es localitza vora Vilavella, abans d’arribar a Valldellou. Fou la capella del lloc anomenat la Torre de Covet, que va pertànyer a la canònica de Sant Pere d’Àger. Jaume I confirmà a l’abat Bernat d’Àger la possessió jurisdiccional de la Torre de Santa Maria de Covet (1228). Segons notícia del pare J. Caresmar, la Torre de Covet fou un dels llocs que espolià Guerau de Cabrera abans del 1312.