Castell i recinte fortificat de Corbera de Castell

És situat a l’antic poble de Corbera del Castell (dit avui Corbera d’Amunt), el qual és deshabitat des de l’inici del nostre segle.

Les primeres mencions del lloc de Corbera (Corbaria, 953; Corbera, 958) es troben en donacions de terres (horts, vinyes, boscos, garrigues) fetes per alguns propietaris alodials a Sant Miquel de Cuixà (mitja dotzena entre el 953 i el 988). Aquestes possessions van ser confirmades al monestir per les butlles pontificals del 968 i el 1011. L’any 1020 s’hi afegí un predi important que comprenia també cases i edificis, llegat per un tal Bernat, germà de Miró, amb...