Sant Pere del Castell, abans Santa Maria (Corbera de Castell)

Tot i que esmentada força tardanament (1346), es tracta d’una església bastida potser al segle XIII, que fou en un primer moment la capella del castell de Corbera. Reconstruïda als segles XVII-XVIII quan va passar a ser l’església parroquial del terme en substitució de Sant Pere del Bosc, resten part de la paret meridional i dels fonaments de la capçalera semicircular de l’església primitiva.