Catalogació de les monedes episcopals i comtals vigatanes

Arxiu Leandre Villaronga i de l’Arxiu Balaguer-Crusafont

Aquesta és la primera ocasió en la qual podem presentar una catalogació exhaustiva dels exemplars coneguts de les monedes vigatanes, tant de les episcopals com de les comtals.

Un primer intent, contingut al corpus de la moneda comtal, publicat per nosaltres l’any 1979 contenia 89 exemplars, amb 81 peces reproduïdes i 8 d’indeterminades. Val a dir, però, que la baixa qualitat de les il·lustracions li donen ben poca utilitat des del punt de vista iconogràfic i, per tant, hom no pot fer-se càrrec dels aspectes artístics de la moneda.

Amb motiu del recull exhaustiu per a la tesi doctoral d’un de nosaltres (A.M.B.), l’aplec s’ha incrementat encara en gairebé un 20 % i avui podem presentar 106 exemplars, dels quals 8 d’indeterminats. Entenem per indeterminades aquelles monedes de les quals coneixem l’existència, però no ens ha estat possible fins avui d’obtenir-ne la fotografia i les dades ponderáis. La major part d’aquests exemplars corresponen a l’antiga col·lecció Vidal-Quadras, avui en mans d’un conegut comerciant francès que s’ha negat a facilitar aquesta informació.

D’aquests 106 exemplars, 95 corresponen als 6 tipus de diners episcopals i als 2 tipus de diners comtals fins avui coneguts i 11 als 5 tipus d’òbols o migs diners, tots episcopals, que ens han arribat. Tenim, doncs, 3 tipus de diners per als quals no coneixem l’òbol corresponent. Quatre dels tipus coneguts ho són en un únic exemplar. Les mitjanes de 10 exemplars per a cada tipus de diner conegut i de 2 exemplars per a cada tipus d’òbol conegut ens informen de l’extrema raresa d’aquestes monedes.

Si considerem que encara per a molts dels exemplars de diners (sobretot per als més antics) s’observen reiteracions d’encunys, és a dir, que per a més d’un exemplar els encunys emprats per a batre la moneda foren els mateixos, fàcilment conclourem que les produccions de monedes vigatanes foren extraordinàriament febles.

Nosaltres catalogarem els 106 exemplars coneguts, però només illustrarem un exemplar de cada un dels encunys diferents de l’anvers i del revers i haurem de prescindir d’aquelles peces indeterminades o que només coneguem per dibuix o empremta, formes de reproducció que sempre poden introduir imprecisions. Aquest darrer fet ens limitarà a no poder oferir cap fotografia de l’òbol del tipus 6, corresponent al bisbe Bernat de Mur, conegut en únic exemplar pertanyent a la col·lecció Vidal-Quadras. Cal advertir, però, que el dibuix dels òbols no és pas diferent al dels diners i, per tant, coneixent el diner, hom es pot fer perfectament càrrec de com ha d’ésser l’òbol corresponent.

Donarem a l’inici la descripció del tipus, amb referències a les variants conegudes i a continuació catalogarem els exemplars coneguts, donant per a cadascun d’ells el pes en grams, el diàmetre en mil·límetres i la identificació dels encunys seguint un ordre alfabètic a partir dels primers encunys d’anvers i de revers. Així la primera moneda catalogada tindrà els encunys A/A, que vol dir, encuny A per a l’anvers i A per al revers. Si la pròxima moneda manté el mateix encuny d’anvers i varia el de revers, serà A/B i així successivament.

Donarem en primer lloc els tipus episcopals i a continuació els comtals, tot afegint les referències al corpus de la moneda comtal de M. Crusafont, A.M. Balaguer i I. Puig i a la Numismàtica de la Corona Catalano-Aragonesa Medieval de M. Crusafont (vegeu bibliografia).

Les fotografies que acompanyen el catàleg que oferim procedeixen de l’Arxiu Leandre Villaronga i de l’Arxiu Balaguer-Crusafont.

La descripció general del tipus s’acompanya amb una reproducció a mida real i a mida quàdruple d’un dels exemplars. La resta dels exemplars es dóna sempre a mida doble a fi que sigui possible d’apreciar-ne els detalls (AMBP, MCrS).

Abreviatures:
A.B.LL.Monetari de l’Acadèmia de Bones Lletres. Barcelona.
B.N.P.Cabinet de Medailles de la Bibliothèque Nationale. París.
Col·l. B.C.Col·lecció de Banca Catalana. Barcelona.
Col·l. J.B.Antiga col·lecció Joan Baucis. Barcelona. Avui dispersa.
Col·l. L.D.Col·lecció Lluís Domingo. Barcelona.
Col·l. V.Col·lecció Vincke de la Caixa d’Estalvis de Sabadell.
Col·l. C.P.Antiga col·lecció Cebrià Pagès. Barcelona. Avui dispersa.
Col·l. J.C.Col·lecció Jordi Carreras. Barcelona.
Col·l. partCol·leccions particulars diverses.
G.N.C.Gabinet Numismàtic de Catalunya. Barcelona.
I.V.D.J.Instituto Valencia de Don Juan. Madrid.
M.E.V.Museu Episcopal de Vic.
M.P.P.Museu Puig de Perpinyà.
R.H.C.Real Academia de la Historia. Madrid.
Roma(Serafini)Museu Vaticà. Publicat sense detall per Serafini (vegeu C. Serafini. Exploratioi sotto la Confessione di S. Pietro in Vaticano. Vaticà 1981).
V.Q.R.Manual Vidal Quadras. Catálogo de la colección de monedas y medallas. (Vol. II. Barcelona 1982).