Domus de Miravalls (Collsuspina)

Es trobava dintre el terme del castell de Tona, prop de la sufragània de Sant Cugat de Gavadons. Ara guarda el seu nom un mas sense cap vestigi antic. Algú ha dit que s’havien tret restes de murs per fer coberts del mas d’un petit puig veí on hi devia haver el casal. Documentat el 1227 va donar canonges a Vic com Ferrer i Guillem de Miravalls, 1236 i 1277 i diferents cavallers. Es perden les seves traces a partir del segle XIV i després, segle XVI, reapareix com un simple mas.