El marc geogràfic del romànic del Gironès

Presentació geogràfica

Mapa de la comarca del Gironès amb les divisions de municipis i les principals vies de comunicació.

La zona de transició situada entre el mar i la muntanya que queda limitada al nord per la nova comarca del Pla de l’Estany, a l’est per la comarca del Baix Empordà, al sud per la comarca de la Selva i a l’oest per les comarques de la Garrotxa i la Selva, és part del territori que històricament ha estat designat amb el nom de Gironès. Els límits d’aquesta comarca han anat canviant al llarg del temps, essent diversos els factors que influïren...