El marc geogràfic del romànic del Gironès

Presentació geogràfica

Mapa de la comarca del Gironès amb les divisions de municipis i les principals vies de comunicació.

La zona de transició situada entre el mar i la muntanya que queda limitada al nord per la nova comarca del Pla de l’Estany, a l’est per la comarca del Baix Empordà, al sud per la comarca de la Selva i a l’oest per les comarques de la Garrotxa i la Selva, és part del territori que històricament ha estat designat amb el nom de Gironès. Els límits d’aquesta comarca han anat canviant al llarg del temps, essent diversos els factors que influïren per engrandir...